Úvod
 
 
 
 

Úvod


     Fakty potvrdzujú, že kto chce, aby jeho firma bola úspešná v rýchlo sa meniacich podmienkach na trhu a aby prosperovala ešte viac, ten musí na nové a často tvrdé výzvy odpovedať novými riešeniami.

     Našimi klientmi sú tí majitelia a vedúci pracovníci firiem, ktorí došli k záveru, že k zabezpečeniu úspechu činnosti firmy na trhu vedie cesta trvalého zlepšovania všetkých vykonávaných procesov samozrejme v súlade s požiadavkami legislatívy, zákazníkov a ostatných použiteľných predpisov a noriem ako aj neustály rozvoj firemnej kultúry.

     Počas našej práce sa zameriavame na odovzdávanie našich dlhoročných skúseností a odborných vedomostí získaných vybudovaním a implementáciou manažérskych systémov vo viacerých firmách, ktorých efektívnosť a účinnosť bola potvrdená úspešnou certifikáciou externými certifikačnými orgánmi. 
 
 
 
 

 

areIN (c) MMXI